Waarmee wordt het gebouw nu verwarmd?

Vanuit internationale doelstelling geldt voor Nederland dat er in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen is zoals CO2. Om dit te bereiken moet het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, afnemen. Gebouwen die met aardgas worden verwarmd moeten daarom over op een andere vorm van verwarmen. De verwachting is dat (bestaande) warmtenetten steeds duurzamer worden.