Uitbesteden

Wat wilt u zelf doen en wat wilt u uitbesteden aan marktpartijen? Hierbij kunt u de volgende keuzes maken:

  • Uitbesteden van verduurzaming van 1 school of van meerdere scholen, als ‘werk’, of een partnerschap aangaan, als uitbesteding van een ‘dienst’. Deze keuze is van belang voor het type aanbestedingsprocedure dat moet worden gevolgd. Indien meerdere scholen worden gerenoveerd zal de Europese drempelwaarde voor een werk sneller worden overschreden (zie aanbestedingsprocedures). Ook is het van belang voor de wijze van contractering (zie ook de volgende bullit).
  • Welke diensten of werken wilt u uitbesteden? Traditioneel worden ontwerp, uitvoering, en onderhoud vaak apart uitbesteed. Een DBFMO aanpak en het bundelen van fases, losse opdrachten en budgetten van meerdere gebouwen maakt een integrale en slimmere oplossing mogelijk. Ook maakt uitbesteden aan marktpartijen en financiering via een bank mogelijk.
  • Wees bewust van de risico’s bij het verduurzamen van uw vastgoed. Door middel van een risicoanalyse kunnen kansen en bedreigingen worden geïdentificeerd. Maak gebruik van garanties en kwaliteitsborging in contracten.

Lees hier het aanbestedingsdocument >>