Beslisboom Verduurzaming
bestaande scholen PO en VO (2019)

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). De beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Klik hieronder op start om de beslisboom te starten of:

Klik hier om direct naar financiering te gaan >>
Klik hier om direct naar uitbesteden te gaan >>

Lees meer

  • Met de voorgestelde maatregelen vermindert het gebouwgebonden (exclusief gymzalen) energieverbruik en verbetert het binnenmilieu van bestaande PO en VO scholen. Er zijn alleen bewezen technieken toegepast.
  • De keuzes voor de maatregelen en de pakketten zijn gebaseerd op het Programma van Eisen Frisse Scholen (sept 2015), de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing van de Wet Milieubeheer (feb 2019) en de schoolgebouwtypologieën uit de ECN Verkenning Utiliteitsbouw (mei 2017).
  • De (bijna) gasloze scenario’s passen bij een minimale gebruiksperiode, door schoolbestuur of de gemeente, van minimaal 25 jaar. Deze investering wordt niet of pas na zeer lange tijd terugverdiend, gebruikmakend van de huidige bewezen technieken.
  • De investeringskosten zijn bepaald voor een schoolgebouw met een omvang van 1.300 m2 bvo, dit is het gemiddelde vloeroppervlak van een PO school in Nederland. Investeringskosten betreffen het structurele kostenniveau (prijspeil 2019). De werkelijke kosten bedragen tussen de -15% tot +25% ten opzichte van het referentiebedrag. De investeringskosten zijn bepaald zonder rekening te houden met eventuele nieuwe afwerkingen. Bij het aanbrengen van een laag temperatuurnet zijn bijvoorbeeld geen kosten meegenomen voor een nieuw aan te brengen vloerafwerking.
  • Terugverdientijden hangen sterk samen met de energietarieven die een school betaalt. Wanneer een schoolbestuur voor veel panden collectief energie (gas en elektra) inkoopt neemt ook de energiebelasting en opslag voor duurzame energie sterk af. De terugverdientijden worden hierdoor langer.
  • De Beslisboom geeft globale oplossingen en globale kostenindicaties. Het is altijd belangrijk om per gebouw een aanpak op maat te kiezen en hiervoor een deskundige adviseur in te schakelen.
  • Bundelen van verduurzaming, onderhoud en budgetten van meerdere gebouwen op portefeuilleniveau biedt veel voordelen. Het maakt integrale aanpak, onderlinge afstemming van maatregelen, garantie op energie- en binnenmilieuprestaties, uitbesteden aan marktpartijen, slim investeren door een afweging van investeringskosten versus onderhoudskosten (TCO) en financiering via een bank gemakkelijker.

Colofon

De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in het kader van de Green Deal Scholen, en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant. Versie maart 2019.

Meer informatie: www.greendealscholen.nl en https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/activiteitenbesluit