Beslisboom Verduurzaming MBO en HBO

De Beslisboom Verduurzaming helpt u als MBO- of HBO-instelling om een aanpak te kiezen voor de verduurzaming van uw bestaand onderwijsvastgoed. Door de beslisboom te doorlopen krijgt u inzicht in de benodigde investering, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Verduurzaming in het mbo en hbo
De overheid stelt steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van onze gebouwde omgeving. Daar zijn investeringen mee gemoeid, maar een energiezuinig onderwijsgebouw levert vaak ook voordelen in de exploitatielasten. Daarnaast is met een gezond binnenklimaat grote winst te behalen in de prestaties van docenten, medewerkers en leerlingen. Zo is een duurzaam gebouw meer dan een huls: het geeft energie aan de mensen die er in werken en leren, zorgt voor verbinding tussen leerlingen, praktijk en nieuwe technieken en dient als inspiratiebron voor het onderwijs zelf.

Start met een lange termijn huisvestingsplan
Voordat wordt gekeken naar verduurzaming van het onderwijsvastgoed, is het belangrijk dat u als organisatie een visie heeft op uw vastgoed voor komende jaren. Deze is nauw verweven met de bredere visie op ontwikkelingen in het onderwijs en binnen de organisatie. Deze visie op uw vastgoed laat zich vertalen naar een strategie en ontwikkelperspectief op beleidsniveau: vastgelegd in een Lange termijn huisvestingsplan of Vastgoedstrategie.

Maatregelpakketten
De Beslisboom brengt de benodigde maatregelen voor energiebesparing en verbeteringen aan het binnenklimaat in kaart. Aan de hand van enkele kenmerken van uw gebouw(-en) en ambitieniveau met betrekking tot de verduurzaming geeft de beslisboom een indicatie van de hiermee gemoeide kosten.

Van globaal naar aanpak op maat
De Beslisboom geeft globale oplossingen en globale kostenindicaties. Met de uitkomsten krijgt u gevoel voor de orde van grootte van de investeringen die met uw ambities gemoeid zijn. Het is altijd belangrijk om in de vervolgstap onderzoek te (laten) doen naar de exacte maatregelen die nodig zijn om uw gebouw(-en) op het gewenste niveau te brengen. Als uw organisatie de verduurzaming in gang wil zetten is een eerste stap om de opgave per gebouw verder uit te werken in een routekaart.

Financiering
Het bundelen van verduurzaming, onderhoud en budgetten van meerdere gebouwen op portefeuilleniveau biedt veel voordelen. Het maakt integrale aanpak, onderlinge afstemming van maatregelen, garantie op energie- en binnenmilieuprestaties, uitbesteden aan marktpartijen, slim investeren op TCO basis, en financiering via een bank gemakkelijker.
Op deze site gaan we in op de mogelijkheden in financiering en het inkoopproces. We geven daar tips en voorbeelden uit de praktijk. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie.

Colofon
De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij de totstandkoming waren de Hogeschool Rotterdam en het Wellant College betrokken. Uitwerking financiering en aanbesteding in samenwerking met Pianoo en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.
Meer informatie: www.rvo.nl. Voorjaar 2021.