Financiering

De financiering van verduurzaming is voor veel publiek gefinancierde instellingen een grote opgave. Toch zijn er al veel succesvolle voorbeelden. Om daar concreet mee aan de slag te geven we u tips en voorbeelden.

Zeker bij het uitbesteden van grootschalige werkzaamheden of de verduurzaming van meerdere gebouwen is het belangrijk om ook buiten de eigen vastgoedbudgetten te kijken. Opties als lenen, de Total Cost of Ownership (TCO)-benadering en samenwerking met het bedrijfsleven zijn goed om in overweging te nemen. Het verkennen van deze opties is de moeite waard omdat dit hogere investeringen, met hogere kwaliteit, rendement en besparingen mogelijk kan maken. Neem bij de reservering van financiële middelen onder andere de volgende opties in overweging:

Eigen middelen

  • De basis hiervoor zijn de vastgoedbudgetten en bestaande reserves van de organisatie.
  • Houd bij het in kaart brengen van de verduurzamingsmaatregelen voor uw gebouw(-en) rekening met uw MJOP. Door het verduurzamen van installaties samen te laten vallen met de bestaande vervangingscyclus kunnen vaak al grote besparingen worden gedaan.
  • Neem bij het in kaart brengen van de investering ook het effect op de kosten voor onderhoud, afschrijvingslasten, energieverbruik en overige en exploitatielasten mee in de overweging: de Total Cost of Ownership (TCO)-benadering. Vaak komen hier besparingen naar voren bij bijvoorbeeld het budget voor facilitair management. Onderzoek of het mogelijk is om deze besparingen over de jaren terug te rekenen en in te zetten voor de investering die nu nodig is.

Lening

  • Financiering via de schatkist van de Rijksoverheid is voor de onderwijsinstelling de minst risicovolle financieringsvorm met extern vermogen. Instellingen die met publiek geld bekostigd worden, kunnen bij de schatkist lenen tegen zeer gunstige voorwaarden. De financieringskosten liggen hierbij een stuk lager dan bij commerciële banken. Lees hierover meer op deze webpagina van het ministerie van financiën.
  • Lenen bij een particuliere bank of andere private instelling is ook mogelijk. Steeds meer banken, beleggers en pensioenfondsen zijn geïnteresseerd in duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren tegen relatief gunstige voorwaarden.
  • Een andere mogelijkheid is dat u maatregelen laat voorfinancieren door de uitvoerende partij of door de leveranciers. Hierbij hoeft u de nieuwe installaties of bijvoorbeeld zonnepanelen niet aan te schaffen, maar is de betaling maandelijks uitgespreid over de gebruiksperiode. Het kan aantrekkelijk zijn om de investeringen zo uit te spreiden. Houd er wel rekening mee dat u de komende jaren vast zit aan dit contract en dat u opgeteld wel het gehele bedrag inclusief rendement zal betalen. Ook is het belangrijk om te toetsen of afspraken over beheer en onderhoud (dat vaak bij een dergelijke constructie is inbegrepen) passen bij uw lopende contracten.

Subsidies en geld van derden

  • Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor verduurzamingsprojecten. Voor een actueel overzicht van de mogelijkheden kunt u terecht op de subsidie- en financieringswijzer van RVO.
  • Zoek ook nieuwe vormen van samenwerking op met het bedrijfsleven. Zeker bij onderwijs dat gericht is op de praktijk kan dit op meerdere vlakken vruchtbare resultaten brengen.
  • U kunt ook denken aan een zogenaamde ESCO: een Energy Service Company. Hierbij wordt het energiebeheer van een gebouw voor langere periode overgenomen: de ESCO investeert in energiebesparende maatregelen en pleegt het onderhoud. Kijk ook op deze pagina van de RVO website voor meer informatie en voorbeelden.
  • Crowdfunding is een nieuwe vorm van financiering die al bij diverse maatschappelijke instellingen goed heeft gewerkt om duurzame projecten van de grond te krijgen. Zie voor meer informatie en voorbeelden dit boek of de site van KVK.