Wat is het bouwjaar van het (grootste deel van het) gebouw?

Vanuit internationale doelstelling geldt voor Nederland dat er in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen is zoals CO2. Om dit te bereiken moet het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, afnemen. Gebouwen die met aardgas worden verwarmd moeten daarom over op een andere vorm van verwarmen. De verwachting is dat (bestaande) warmtenetten steeds duurzamer worden.

In het bouwbesluit zijn minimumeisen opgenomen voor de energiezuinigheid van bouw- en installatiedelen. Kenmerken van een gebouw met een bouwjaar:

Vóór 1975. Gebouw is vanuit bouw niet geïsoleerd, enkel glas, natuurlijke ventilatie, tl-verlichting
Tussen 1975 en 1992. Gebouw is vanuit bouw voorzien van matige isolatie, enkel en dubbel glas, mechanische ventilatie afvoer, tl-verlichting
Tussen 1992 en 2015. Gebouw is vanuit bouw voldoende/goed geïsoleerd, dubbel glas of beter, balansventilatie, tl-verlichting met veegpuls (tijdschakelklok)
Na 2015. Gebouw is vanuit bouw zeer goed geïsoleerd, HR++ beglazing of beter, balansventilatie met WTW, ledverlichting met veegpuls (tijdschakelklok)

Kies een recenter bouwjaar als u al veel isolerende en installatietechnische maatregelen heeft uitgevoerd voor een realistischere inschatting van kosten.