Wat is het bouwjaar van het (grootste deel van het) gebouw?

In het bouwbesluit zijn minimumeisen opgenomen voor de energiezuinigheid van bouw- en installatiedelen.
Kenmerken van een gebouw met een bouwjaar:

• Vóór 1975. Gebouw is vanuit bouw niet geïsoleerd, enkel glas, natuurlijke ventilatie, tl-verlichting
• Tussen 1975 en 1992. Gebouw is vanuit bouw voorzien van matige isolatie, enkel en dubbel glas,
mechanische ventilatie afvoer, tl-verlichting
• Tussen 1992 en 2015. Gebouw is vanuit bouw voldoende/goed geïsoleerd, dubbel glas of beter,
balansventilatie, tl-verlichting met veegpuls (tijdschakelklok)
• Na 2015. Gebouw is vanuit bouw zeer goed geïsoleerd, HR++ beglazing of beter, balansventilatie met WTW, ledverlichting met veegpuls (tijdschakelklok)

Kies een recenter bouwjaar als u al veel isolerende en installatietechnische maatregelen heeft uitgevoerd voor
een realistischere inschatting van kosten.