Aanbestedingsprocedures

  • Voor werken tot circa 50 K dient u de opdracht 1-op-1 aan te besteden (zogenaamde enkelvoudige onderhandse procedure).
  • Voor werken tussen circa 50 K en 1,5 mln moet u meervoudig onderhands aanbesteden. U kunt zelf marktpartijen vragen om in te schrijven. De opdracht kan worden gegund op basis van laagste prijs of op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
  • Voor werken tussen circa 1 en (exact) 5.548.000,– mln moet u nationaal aanbesteden; dit kan ‘niet-openbaar’, in 2 fasen: selectie en gunning, of ‘openbaar’.
  • Vanaf 5.548.000,– mln (ex. BTW) is Europees aanbesteden verplicht. Hiervoor bestaan 4 procedures.
  • Wanneer er sprake is van een reeks aan werken, kunt u een raamovereenkomst aangaan.

Voor meer informatie, en de voor- en nadelen van de verschillende procedures: Gids Proportionaliteit, of pianoo.nl/inkoopproces
en www.greendealscholen.nl